Anonim
We weten dat passief roken schadelijk is, nog meer voor kinderen. Koolmonoxide en andere giftige stoffen in tabaksrook beïnvloeden het hart en de organen van kinderen. Er is zelfs gesuggereerd dat roken gedragsproblemen bij kinderen kan veroorzaken.Een nieuwe Amerikaanse studie bevestigt een van de schadelijke effecten van passief roken. Het betreft het risico op infectieziekten bij kinderen. Onderzoekers in Cincinnati tonen aan dat kinderen die worden blootgesteld aan sigarettenrook, in de auto of thuis meer dan twee keer zoveel kans hebben om in het ziekenhuis te worden opgenomen voor luchtweginfecties zoals astma. cotinine (een stof die door het lichaam wordt geproduceerd wanneer het nicotine ontvangt, let op) aanwezig in het speeksel en bloed van 600 kinderen van 1 tot 16 jaar. Allen werden dringend opgenomen in Cincinnati Hospital voor astma en andere ademhalingsproblemen. Ze volgden hen meer dan een jaar om te zien of de jonge patiënten opnieuw in het ziekenhuis werden opgenomen. Als gevolg hiervan maakte 17% van de kinderen een nieuw ziekenhuisverblijf. Cotinine-analyse wees uit dat kinderen die zijn blootgesteld aan tabaksrook hun risico op ziekenhuisopname hebben verdubbeld. Voor Dr. Robert Kahn, studie-auteur, is cotininemeting een goed hulpmiddel voor het identificeren van kindslachtoffers van passief roken en dus beter gericht op stoppen met roken interventies met hun ouders. De studie werd gepubliceerd in het gespecialiseerde tijdschrift Pediatrics. ",