Hypertensie: herinnert aan veel op Irbesar gebaseerde medicijnen ...

Anonim
Enkele maanden geleden had het Nationaal Agentschap voor de veiligheid van geneesmiddelen (ANSM) veel geneesmiddelen op basis van valsartan teruggeroepen vanwege de aanwezigheid van een onzuiverheid in de werkzame stof. Sinds deze intrekking zijn er op mondiaal niveau onderzoeken uitgevoerd omdat dit defect te wijten zou kunnen zijn aan het productieproces van het geneesmiddel. Na de specialiteiten op basis van valsartan zorgvuldig te hebben onderzocht, hebben de gezondheidsautoriteiten de geneesmiddelen op basis van irbesartan geanalyseerd, candesartan, losartan en olmesartan, omdat al deze geneesmiddelen die worden voorgeschreven voor de behandeling van hoge bloeddruk het onderscheid hebben dat ze volgens hetzelfde proces worden vervaardigd. Geen acuut gezondheidsrisico Het is het laboratorium Arrow, dat wordt gezien dat NDEA aanwezig is in niveaus boven acceptabele limieten in sommige van zijn irbesartan-geneesmiddelen. In overeenstemming met de ANSM herinnert het laboratorium daarom aan niet-conforme partijen, in Frankrijk is dit de eerste terugroepactie van partijen sartan, anders dan valsartan. De ANSM herinnert er echter aan dat "de potentiële aanwezigheid van NDMA en NDEA niet leidt tot een acuut risico voor de gezondheid van patiënten". Dit is de reden waarom patiënten hun behandeling in geen geval zonder medisch advies mogen stoppen, omdat "elke plotselinge stop van dit type behandeling blootstaat aan een risico op hypertensieve aanvallen, decompensaties van het hart, neurologische ongevallen" dringt erop aan dat het Geneesmiddelenbureau .Ook lezen: Intrekking van valsartan: een gratis nummer instellen Mijn antihypertensie-voedingsmiddelen ",